In Groningen zijn er verschillende wijken die voorop lopen in duurzaamheid en diverse initiatieven hebben opgezet om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de leefbaarheid te verbeteren. We bespreken enkele opvallende projecten in specifieke wijken, waaronder gezamenlijke compostprojecten en afvalscheidingsprogramma’s. Lees je mee?

1. Oosterpark: compostprojecten en groene daken

De wijk Oosterpark in Groningen is een goed voorbeeld van hoe bewoners duurzaamheid in de praktijk brengen. In Oosterpark zijn verschillende gezamenlijke compostprojecten opgezet, waarbij buurtbewoners organisch afval verzamelen en omzetten in compost. Dit initiatief vermindert de hoeveelheid afval die naar de verbrandingsoven gaat en produceert waardevolle compost voor tuinen en groenzones in de wijk.

Daarnaast is er een focus op het aanleggen van groene daken. Groene daken helpen niet alleen bij het isoleren van gebouwen, waardoor energiekosten dalen, maar ze verbeteren ook de luchtkwaliteit en bevorderen biodiversiteit door een habitat te bieden voor insecten en vogels​.

2. De Wijert: afvalscheiding en energieneutrale gebouwen

De Wijert heeft zich toegelegd op afvalscheiding en het bevorderen van energie-neutrale gebouwen. Buurtbewoners zijn actief betrokken bij het scheiden van afval, met aparte inzamelpunten voor plastic, papier, glas, en organisch afval. Dit zorgt voor een efficiëntere recycling en vermindert de hoeveelheid restafval aanzienlijk.

Daarnaast worden er in De Wijert steeds meer energie-neutrale gebouwen gerealiseerd. Deze gebouwen zijn ontworpen om geen netto-uitstoot van broeikasgassen te hebben. Ze maken gebruik van zonnepanelen, warmtepompen, en goed geïsoleerde constructies om energie-efficiëntie te maximaliseren​. Als bestaande woningen verbouwd worden, dan wordt er in Groningen een container gehuurd door inwoners om ervoor te zorgen dat het afval goed verwerkt en gerecycled wordt. 

3. Paddepoel: circulaire economie en sociale innovaties

Paddepoel heeft een innovatieve benadering gekozen door zich te richten op de circulaire economie. In deze wijk worden materialen zo veel mogelijk hergebruikt en gerecycled. Een opmerkelijk project in Paddepoel is het circulaire buurthuis, waar materialen van gesloopte gebouwen worden hergebruikt om nieuwe gemeenschappelijke ruimtes te creëren.

Sociale innovaties spelen ook een grote rol in Paddepoel. Buurtbewoners werken samen in diverse groenprojecten, waaronder gemeenschappelijke moestuinen en voedselbosjes, die niet alleen duurzaamheid bevorderen maar ook de sociale cohesie in de wijk versterken​.

4. Selwerd: duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie

Selwerd zet in op duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. De wijk heeft meerdere projecten lopen die het gebruik van fietsen en openbaar vervoer stimuleren. Er zijn diverse fietspaden aangelegd en bushaltes verbeterd om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen te vergemakkelijken.

Klimaatadaptatie is een ander speerpunt in Selwerd. Door de aanleg van wadi’s (verlaagde groenstroken) en regenwateropvangsystemen wordt overtollig regenwater opgevangen en geleidelijk afgevoerd. Dit vermindert de kans op wateroverlast en draagt bij aan de biodiversiteit​.

Samenwerken richting duurzaamheid in Groningen

Groningen toont aan dat duurzaamheid en gezamenlijkheid hand in hand kunnen gaan. Door gezamenlijke projecten en initiatieven en aandacht voor duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie, dragen de wijken in Groningen zelf bij aan een groenere en leefbare stad. Want uiteindelijk begint verandering bij jezelf!